A A

 


»Nieuws
»Contact
»Bijscholingen
»Werken in de thuiszorg

 

 

Informatiebrochure

In onze cliënten informatiebrochure kunt u alles uitgebreid lezen.

Download »
brochure


In onze zzp informatiebrochure kunt u alles uitgebreid lezen.

Download »

 

Financiële ondersteuning

 

Particulier betaalde zorg en de Belastingdienst

Bij ziekenhuisvervangende of terminale zorg is uw zorgverzekeraar vaak bereid om bij te dragen in de kosten van de thuiszorg ( Max. 12 uur per dag). Kosten die niet vergoed worden, zijn fiscaal aftrekbaar. Deze kosten vallen onder 'buitengewone lasten'.

Ook de kinderen van de zorgvragende kunnen dit gebruiken voor hun eigen inkomstenbelasting als zij de zorg voor hun ouders betalen. Daarnaast zijn ook de bemiddelingskosten en btw aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting als buitengewone lasten wegens ziektekosten. Raadpleeg van tevoren uw zorgverzekeraar en financieel adviseur. U kunt ook contact opnemen met de BelastingTelefoon: 0800-0543 (gratis).

 

Persoonsgebonden budget (PGB)

Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf de zorg regelen die u nodig heeft als u door ziekte, handicap of ouderdom thuis hulp nodig heeft.
Deze zorg moet geindiceerd worden door een wijkverpleegkundige niv. 5. Zij maakt de indicatie en het Zorg Leefplan met en voor u. Naar aanleiding hiervan krijgt u een budget toegewezen.
 
Mocht er meer zorg nodig zijn dan komt er een herindicatie en deze zal u meer budget toewijzen indien goedgekeurd door het CIZ.
 
Dit budget geldt voor 1 jaar welke iederjaar behouden kan worden indien er gebruikt van wordt gemaakt.
Voor meer informatie kunt u ons bellen op 035-5311880.
 
Wilt u de zorg van ons ontvangen? Geef dan Care Company Thuiszorg op als voorkeurleverancier. Voor meer informatie kijk op www.CIZ.nl 
Let op: U heeft ten allen tijde de verantwoordelijkheid over uw eigen PGB en de invulling hier van.

Eigen bijdrage
 
Als u financiele ondersteuning van de overheid krijgt betaalt u altijd een eigen bijdrage.
Als u een persoonsgebonden budget (pgb) heeft, betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van uw verzamelinkomen, uw leeftijd, burgerlijke staat en woonsituatie. Maakt u gebruik van een pgb dan wordt de eigen bijdrage u apart berekend. Dit gaat niet van uw budget af.
Ook de bemiddelingskosten van Care Company mogen niet betaald worden van het PGB budget.
 
Uw toegekende bedrag wordt gestort op de Sociale Verzekerings Bank (SVB) die uw budget bewaakt.
De rekeningen worden per maand aan hen gestuurd welke zij dan uitbetalen.


Herindicatie

Als uw zorgvraag groter wordt en er onvoldoende zorg geleverd kan worden, kunt u een herindicatie aanvragen bij:
WLZ (Wet Langdurige Zorg bij chronich ziek zijn ) bij het Zorgkantoor
WMO = bij de Gemeente voor begeleiding en ondersteuning thuis
Ziektekostenverzekeraar ZvW voor verpleging en verzorging huis.
 
Wilt u meer weten over de eigen bijdrageregeling dan kunt u gaan naar:
 
www.cak-bz.nl.