A A

 


»Nieuws
»Contact
»Bijscholingen
»Werken in de thuiszorg

 

 

Informatiebrochure

In onze cliënten informatiebrochure kunt u alles uitgebreid lezen.

Download »
brochure


In onze zzp informatiebrochure kunt u alles uitgebreid lezen.

Download »

 

PGB factuur

Januari 2016

Vereisten waar een PGB factuur aan moet voldoen.

Binnen 6 weken na de maand waarin de zorg is verleend moet de zorgverlenereen factuur bij de budgethouder indienen.Een factuur moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

* Gegevens budgethouder: naam, adres,burgersericenummer en evertueel klantnummer

* Gegevens zorgverlener: naam, adres, burgerservicenummer en IBAN.

* Specificatie of beschrijving van de verleende zorg. Het moet duidelijk zijn op welke dagen en    uren er zorg is geleverd. De periode moet al verstreken zijn. Er kan dus niet vooraf worden gefactureerd.

* De afgesproken tarieven en uren zoals in de zorgovereenkomst vermeld.

*Handtekening budgethouder of diens vertegenwoordiger, tenzij de factuur wordt ingediend via Mijn PGB.

Stuur de factuur in via Mijn PGB of per e-mail naa pgb@svb.nl of  per post aan:

SVB Servicecentrum PGB

Postus 8038

3503 RA Utrecht

 

Tarieven 2019

De tarieven van de zorgverleners en bemiddeling zijn met het minimale verhoogd ten opzichte van 2018. Zie de actuele tarieven: http://www.carecompany.nl/nl/volgpage/60-tarieven

 

Veranderingen voor de zorgverleners in 2016 

AGB-code formele zorgverleners Zvw-pgb per 1 januari2016.

Het is vanaf 2016 voor zorgverlener die het formele tarief declareren en die werken voor mensen met een PGB in de Zvw verplicht om een AGB-code op de declaratie naar de zorgverekeraar te vermelden. Dit is een gevolg van de WMG ( Wet Marktordening Gezondheidszorg).

Om het formele tarief te kunnen declareren is het vereist om als zorgverlener over een AGB-code te beschikken. Als pgb-houder is hij verplicht om deze code van een zorgverlener op elke declaratie aan de zorgverzekeraar te vermelden.

Voor een zorgverlener die werkt voor een informeel tarief, hoeft er geen AGB-code vermeldt te worden/ aangevraagd te worden.

Wanneer formeel tarief?

Het formele tarief mag gedeclareerd worden als een zorgverlener:

* verpleegkundigen niveau 4 of 5 en is BIG-geregisreerd

* beschikt over een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder de juiste SBI code namelijk 86,7of 88.

Wanneer informeel?

* Als de zorgverlener een bloed- of aanverwant is in de 1e of 2e graad, dan werkt deze altijd voor een informeel tarief.

* Personen de niet ingeschreven staan in het Handelsregister en niet voldoen aan de eisen om voor het formele tarief te kunnen werken.( zie hierboven).

Aanvragen van een AGB-code

Een AGB code kan worden aangevraagd via www.agbcode.nl .Hiervindt u informatie hoe dit moet gebeuren. De verwerkingstijd per code is gemiddeld 3 weken.  

 

 

 

Veranderingen in de zorg 2015

15 december 2014

Geachte lezer,

Zoals u waarschijnlijk in de media al heeft meegekregen wordt de zorg, die voorheen via de AWBZ werd georganiseerd, per 2015 ondergebracht bij drie partijen. Hieronder een kort overzicht van waar u terecht kan voor uw zorgvraag.

1) De gemeente, WMO

Hier onder valt;

- Huishoudelijke zorg

- Begeleiding individueel

- Ondersteuning algemene dagelijkse levensbehoefte (ADL)

2) De zorgverzekeraar

- Verpleging & verzorging

- Wijkverpleegkundige

3) Zorgkantoor (tot eind 2015)

- De Wet langdurige zorg (WLZ) voor de zwaarste zorgvraag

 

Voor alle bovenstaande zorgindicaties is het mogelijk om een Persoons-Gebonden Budget (PGB) aan te vragen. U kunt dus in 2015 nog steeds gebruik maken van een PGB. Wel verandert er iets aan het PGB. Als uw zorg valt binnen de WLZ of WMO wordt uw PGB per 2015 gestort bij de Sociale verzekeringsbank (SVB). De SVB zorgt er vervolgens voor dat uw zorgverleners betaalt worden vanuit uw PGB. Om dit in gang te zetten moet u voor 2015 nog een kopie van uw zorgovereenkomst tussen u en uw zorgverlener toesturen naar de SVB, waarin u de SVB opdracht geeft uit uw PGB de zorgverleners te betalen. Dit noemen we ‘trekkingsrecht’.

Als u nog geen zorgovereenkomst heeft, dan moet u dit zo snel mogelijk regelen. Op de website van de SVB vindt u voorbeelden van overeenkomsten.

 

Bijscholingen vi Care Cursus Centrum!!

De bijscholingen zijn volop aan de gang! 

In ons kantoor in Huizen hebben we een aparte ruimte waar de bijscholingen worden gegeven. De reacties zijn enorm enthousiast! De cursisten vinden de kwaliteit hoogstaand! Met dank aan onze goede docenten!

Ook horen we veel dat de sfeer ontspannen en gezellig. Ook belangrijk!!

Registreer je vandaag nog en blijf op de hoogte van de actuele scholingen. Klik hier voor het huidige aanbod aan bijscholingen en cursussen.